Zarząd Oddziału zaprasza do wzięcia udziału w rankingu Oddziałowym.
Regulamin wraz z punktacją: CZYTAJ WIĘCEJ .
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 07.03.2018 r.

Niemiecki Licencja Hodowlana Körung, Próba Rowerowa AD
dla Owczarków Niemieckich

W dniu 25.02.2018 (niedziela) odbędzie się
Niemiecka Licencja Hodowlana-Körung oraz Próba Rowerowa AD - sędzia SV Jürgen Hoffmann.
Godzina rozpoczęcia 10.00 , Kalisz ul.Żytnia 5 (plac szkoleniowy Oddziału).
Pozorant Dawid Skrzypek
Przystępujący zobowiązani się do przesłania zgłoszenia i dołączenia skanu rodowodu, karty oceny egzaminu BH i IPO, kartę oceny z wystawy
do dnia 22.02.2018
na adres zkwp.egzaminy.kalisz@gmail.com

Opłaty
Niemiecka Licencja Körung- 200 zł
Próba Rowerowa AD - 100 zł

Organizator nie zapewnia roweru do próby rowerowej
Koordynator egzaminu kol.Grzegorz Galus -tel.502-320-044

NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały: CZYTAJ WIĘCEJ

!!! WYSTAWY 2018!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw psów na rok 2018 w Polsce
Wykaz dostępny na stronie Zarządu Głównego

 

SPOTKANIA NA PLACU
ZKwP Oddział w Kaliszu zaprasza na godziny otwarte
na placu szkoleniowym przy ul.Żytniej 5.
więcej informacji TUTAJ

NOWE UCHWAŁY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Na stronie Zarządu Głównego podano nowe uchwały Plenum z dn. 16.09.2015 r.
UCHWAŁY TUTAJ

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż:
"Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą
przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r.
z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Dokładny komunikat
wraz ze zmianami TUTAJ

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami
jakie zostały wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytuły Imię Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.


Dane o szczeniętach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w kasie Oddziału
lub
na konto: WBK O/Kalisz 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie, informacja na stronie Oddziału.