OSTATNIE W TYM ROKU
EGZAMINY BH, IPO, PRZEGLĄDY

na placu szkoleniowym Kaliskiego Oddziału ZKwP
przy ul. Żytniej 5, w Kaliszu.

08.12.2018 r. sobota, od godziny 15.00
odbędą się egzaminy PT, IPO, BH testy psychiczne (z wyłączeniem Owczarków Niemieckich)
sędzia Tadeusz Roszkiewicz

09.12.2018 r. niedziela, od godziny 10.00
odbędą się egzaminy PT, IPO, BH testy psychiczne dla Owczarków Niemieckich oraz przegląd hodowlany dla Owczarków Niemieckich
sędzia Tadeusz Roszkiewicz
oraz Wojciech Kramarski


Do uczestnictwa w testach i egzaminach
obowiązkowo
Legitymacja Członkowska wraz z aktualną opłatą składki, RODOWÓD (do wglądu) i KSERO RODOWODU.

Informujemy że wszystkie psy przystępujące do egzaminów
obowiązkowo muszą posiadać
Książeczkę Wyszkolenia Psa (do nabycia w swoim Oddziale macierzystym).

CENNIK
Informujemy że wszystkie egzaminy odbywają się na podstawie Regulaminów ZKwP dostępnych na stronie Zarządu Głównego.

PRZEGLĄD MIOTU
ZKwP Oddział w Kaliszu informuje iż każdy hodowca umawiający się na przegląd miotu winien kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem sekcji celem umówienia terminu przeglądu.
Numery telefonów do Kierowników Sekcji znaleźć można TUTAJ


Regulamin Rankingu Oddziału tutaj.
Serdecznie zapraszamy do udziału !!


NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.01.2018 r. podjął następujące uchwały: CZYTAJ WIĘCEJ

!!! WYSTAWY 2018!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw psów na rok 2018 w Polsce
Wykaz dostępny na stronie Zarządu Głównego

 

SPOTKANIA NA PLACU
ZKwP Oddział w Kaliszu zaprasza na godziny otwarte
na placu szkoleniowym przy ul.Żytniej 5.
więcej informacji TUTAJ

NOWE UCHWAŁY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Na stronie Zarządu Głównego podano nowe uchwały Plenum z dn. 16.09.2015 r.
UCHWAŁY TUTAJ

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż:
"Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą
przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r.
z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Dokładny komunikat
wraz ze zmianami TUTAJ

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami
jakie zostały wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytuły Imię Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.


Dane o szczeniętach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2018 wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w kasie Oddziału
lub
na konto: WBK O/Kalisz 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie, informacja na stronie Oddziału.