EGZAMINY BH, IGP, PRZEGLĄDY

na placu szkoleniowym Kaliskiego Oddziału ZKwP
przy ul. Żytniej 5, w Kaliszu.09.07.2022 r. SOBOTA , od godziny 13.00
odbędą się egzaminy PT, IGP, BH-VT
testy psychiczne wszystkich ras, oraz Testy Psychiczne i Przegląd Hodowlany dla Owczarków Niemieckich
sędzia Janusz Arnold

10.07.2022 r. NIEDZIELA , od godziny 10.00
odbędą się egzaminy PT, IGP, BH-VT
Testy Psychiczne wszystkich ras oraz Testy Psychiczne i Przegląd Hodowlany dla Owczarków Niemieckich

sędzia Janusz ArnoldDo uczestnictwa w testach i egzaminach
obowiązkowo
Legitymacja Członkowska wraz z aktualną opłatą składki za rok 2022.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.07.2022 tj środa włącznie
e-mailowo wraz z opłatą (szczegółowe informacje w cenniku) na konto bankowe Oddziału. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres @ zk-kalisz@o2.pl przesyłając skan rodowodu psa/suki zgłaszanego wraz z informacją do jakiej dyscypliny, potwierdzenie wpłaty oraz nr. telefonu do kontaktu. Każdy otrzyma informację zwrotną o godzinie swojego egzaminu. Ilość miejsc ograniczona !! Decyduje kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń !! Dla przypomnienia "Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716"

Informujemy że wszystkie psy przystępujące do egzaminów
obowiązkowo muszą posiadać
Książeczkę Wyszkolenia Psa (do nabycia w swoim Oddziale macierzystym).

CENNIK
Informujemy że wszystkie egzaminy odbywają się na podstawie Regulaminów ZKwP dostępnych na stronie Zarządu Głównego.


"SZKOLENIE HODOWLANE cz.I"


Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału w Kaliszu, na BEZPŁATNE (członkowie z opłaconą składką członkowską) szkolenie pt
"ABC hodowli i odchowu szczeniąt, co każdy hodowca wiedzieć powinien?”
w dniu 03.07.2022 !!! Szkolenie poprowadzi Pani
Anna Dominiak,
lekarz weterynarii
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
autorka wielu artykułów w czasopiśmie” Pies”.
Prelegentka seminariów oraz warsztatów dla lekarzy weterynarii, studentów i hodowców.
Z zamiłowania kynolog i hodowca Polskich Owczarków Nizinnych oraz Sędzia Kynologiczny.
W jej hodowli „Ponadto” urodziło się ponad 60 Championów, w tym ponad 13 Zwycięzców Świata, Europy, Cruft's i Westminster, mieszkających w wielu krajach świata. Międzynarodowy sędzia kynologiczny, oceniała psy w kilkunastu krajach. Posiada uprawnienia do oceny psów w grupie I, IV- jamniki (sędzia krajowy) oraz oceny konkurencji „Młody prezenter”.

Tematyka wykładów:
„ABC hodowli i odchowu szczeniąt, co każdy hodowca wiedzieć powinien?”
• Suka hodowlana podstawowe wymagania, zdrowie, przygotowanie, żywienie, profilaktyka
• Badanie suki hodowlanej
• Wyznaczenie terminu krycia, krycie naturalne czy inseminacja?
• Opieka nad suką w ciąży.
• Poród naturalny vs. cesarskie cięcie; decyzja, opieka nad suką i szczeniętami
• Noworodek – krytyczny pierwszy tydzień
• Kalendarz rozwoju szczeniąt, żywienie i profilaktyka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych członków naszego Oddziału. Zgłoszenia należy przesyłać na adres @ Oddziału zk-kalisz@o2.pl do środy(29.06) włącznie. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 12, w programie przewidziano przerwę na posiłek -zapewniony przez Oddział dla każdego uczestnika. Ilość miejsc ograniczona wielkością sali !!!! Koszt udziału w szkoleniu dla członków ZKwP innych Oddziałów to 50 zł (pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie Oddziału w Kaliszu)
STAŁY PRZEGLĄD KAWLIFIKACYJNY DO HODOWLI

EDYCJA CZERWIEC 2022


Informacje TUTAJ

UWAGA
prosimy o nie przesyłanie zdjęć dokumentów
TYLKO SKANY !
PRZYPOMINAMY

Zgodnie z Regulaminem naszego Stowarzyszenia
przypominamy o terminie końcowym opłacenia składek członkowskich do dnia 31 grudnia danego roku i o skutkach statutowych nieopłacenia składki w terminie (skreślenie z listy członków Związku).

!! STACJONARNA PRACA BIURA !!
Szanowni Państwo, Drodzy Kynolodzy
Praca biura została przywrócona stacjonarnie
Dla członków Oddziału pozostawiamy możliwość
załatwienia poszczególne spraw następująco:

1. WPISY : PIES REPRODUKTOR / SUKA HODOWLANA W/w wpisy do rodowodu kwalifikujące do hodowli psa/sukę dokonywane będą na podstawie
przesłanych listem poleconym dokumentów ( rodowodu, kart ocen z wystaw, oraz innych wymaganych w danej rasie)
na adres oddziału a po dokonanym wpisie przez kierownika sekcji zostaną odesłane na adres właściciela podany w rodowodzie. Datą kwalifikacji będzie data stempla pocztowego.

2. ODBIÓR RODOWODU Wyrobiony rodowód krajowy lub eksportowy na wniosek właściciela skierowany drogą e-mail: zk-kalisz@o2.pl odeśle biuro oddziału na adres właściciela lub adres hodowcy w przypadku rodowodu eksportowego.

3. WYROBIENIE RODOWODU Aby wyrobić rodowód krajowy lub eksportowy należy przesłać metrykę psa pocztową przesyłką poleconą z danymi właściciela psa/suki napisane na dodatkowej kartce pismem drukowanym, oraz dołączyć potwierdzenie wpłaty za wyrobienie rodowodu krajowego 60 zł + rejestracja psa 25 zł co daje łącznie 85 zł wpisując na przelewie: wyrobienie rodowodu i rejestracja psa. W przypadku wyrobienia rodowodu eksportowego o który wystąpić może tylko hodowca wraz z metryką i danymi nowego właściciela należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 120 zł tytułem: rodowód eksportowy. Wszystkie wpłaty należy dokonywać na rachunek : ZKwP Oddz. Kalisz, Al. Wojska polskiego 10 B, 62-800 Kalisz, nr rach.: 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716

4. PRZEGLĄD MIOTU Przeglądy miotu będą wykonywane tylko i wyłącznie w hodowlach przez osoby/kierowników sekcji wskazanych poniżej:
GRUPA I
Galus Grzegorz ON tel. 502 320 044
Aleksandra Kozłowska-Luciak tel.518 367 914
Dawid SKrzypek tel.607 069 060

GRUPA II
Szymańska Marta tel. 694 686 555

GRUPA III
Knop Joanna tel.667 001 517

GRUPA IV
Marcin Jaśkiewicz tel. 695 836 868

GRUPA V
Kozłowska Joanna tel.504 391 113
Spychała Małgorzata tel. 502 773 732

GRUPA VI
Renata Kulczyk tel. 605 470 826

GRUPA VII
Renata Kulczyk tel. 605 470 826

GRUPA VIII
Renata Kulczyk tel. 605 470 826

GRUPA IX
Janiak Renata tel. 606 450 662
Szabelski Andrzej tel. 601 978 368

GRUPA X
Kmiecik Mirosław tel. 519 365 101 (po godzinie 20.00)

W/w kierownicy sekcji mogą odmówić przyjazdu do hodowli i wykonania przeglądu miotu mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne i stan swojego bezpieczeństwa. Jeżeli właściwy kierownik sekcji odmówi przyjazdu i wykonania przeglądu można próbować umówić się z kolejną osobą z listy informując ją przy tym, że właściwy kierownik sekcji odmówił wykonania przeglądu. Jako jedyny sposób oznakowania szczeniąt zgodny z Regulaminem Hodowli ZKwP jest ich zaczipowanie przez lekarza weterynarii co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.(druk do pobrania tutaj)

Wszelkie ustalenia co do przeglądów miotów, dokumentów przygotowanych na chwilę przeglądu, oraz sposobu płatności za przegląd, metryki, karty miotu i karty krycia należy dokonać z osobą wykonującą przegląd miotu.

Dokumenty przesłane lecz niekompletne nie będą realizowane !!
Za przyjazd kierownika sekcji lub innej wskazanej osoby do hodowli w celu wykonania przeglądu miotu przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu liczny w ten sposób, że jest to iloczyn faktycznie przejechanych w obie strony kilometrów x urzędowa stawka za każdy kilometr wynosząca 0,8358 zł liczna ze wzoru: ilość kilometrów w obie strony x 0,8358 zł = zwrot poniesionych kosztów

5. POZOSTAŁE SPRAWY W wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: zk-kalisz@o2

Za wszystkie ewentualne utrudnienia wynikające z zmiany organizacji pracy serdecznie przepraszamy.
NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Najświeższe komunikaty Zarządu Głównego ZKwP CZYTAJ WIĘCEJ

!!! WYSTAWY 2022!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw Międzynarodowych psów na rok 2022 w Polsce
Wykaz dostępny na stronie Zarządu Głównego

 

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami
jakie zostały wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytuły Imię Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.


Dane o szczeniętach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 lub 2020 wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w kasie Oddziału
lub
na konto: Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie, informacja na stronie Oddziału.