PRZEWODNICZĄCY

  Aleksandra Kozłowska-Luciak
V-CE PRZEWODNICZĄCY
ds. organizacyjnych
   Małgorzata Szmajdzińska
V-CE PRZEWODNICZĄCY
ds. hodowlanych
   Małgorzata Spychała
SEKRETARZ    Joanna Knop
SKARBNIK    Renata Janiak
CZŁONEK ZARZĄDU    Tomasz Czaplicki
CZŁONEK ZARZĄDU    Grzegorz Pilc