PRZEWODNICZĄCY

  Grzegorz Galus
V-CE PRZEWODNICZĄCY
ds. organizacyjnych
   Dawid Skrzypek
V-CE PRZEWODNICZĄCY
ds. hodowlanych
   Renata Kulczyk
SEKRETARZ    Joanna Knop
SKARBNIK    Renata Janiak
CZŁONEK ZARZĄDU    Andrzej Szabelski