STRUKTURY ODDZIAŁOWE


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
skład podstawowy komisji: Przewodniczący - Anna Marek
Zastępca - Renata Szuwart
Zastępca - Roman Andrzejewski
Sekretarz - Joanna Kula
Członek - Marek Miler
Członek Rezerwowy - Piotr Sopel

Oddziałowy Sąd Koleżeński
skład podstawowy sądu: Przewodniczący - Cezary Parczyński
Zastępca - Sławomir Kamiński
Sekretarz - Aleksandra Kozłowska-Luciak
Członek - Sabina Maury-Wawrzyniak
Członek - Izabella Symanowicz
Członek - Łukasz Krzyśka

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
Przewodniczący Dawid Skrzypek
Zastępca Rafał Oganiaczyk
Sekretarz Aleksandra Kozłowska-Luciak

Rzecznik Dyscyplinarny przy Oddziale w Kaliszu
Marcin Jaśkiewicz
Sędziowie Kynologiczni ZKwP przy Oddziale w Kaliszu
Kuczyńska-Standełło Dorota
Asystenci Kynologiczni ZKwP przy Oddziale w Kaliszu
Kozłowska-Luciak Aleksandra
Spychała Małgorzata
Skrzypek Dawid
Szymańska Marta

Ostatnie zebranie wyborcze do władz i struktur oddziałowych odbyło się 1. marca 2020 roku.