ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
SPIS WYSTAWCÓW

STATYSTYKI ZGŁOSZEŃ/PLAN SĘDZIOWANIA

Informujemy że z przyczyn niezależnych od organizatora
nastąpiła zmiana sędziego
na Krajowej Wystawie Psów Rasowych. Zamiast sędziego Anety Dopierała, wymienione psy z grupy III FCI sędziować będzie sędzia
Anna Winiarska .
Konkurs Młodego Prezentera sędziować będzie sędzia Maciej Lipiec.

Informujemy że z przyczyn niezależnych od organizatora
nastąpiła zmiana sędziego
na Wielkopolskiej Wystawie Owczarków Niemieckich oraz Krajowej Wysawie Psów Rasowych. Zamiast sędziego Jurgen Hoffmann, sędziować będzie sędzia
SV HANS-LUDGER GOKE (D) .


Zgłoszenie na wystawę jest równoznaczne z zawarciem umowy z Oddziałem przez zgłaszającego,
co oznacza konieczność wniesienia opłaty za wystawę, niezależnie od doprowadzenia na nią psa