Termin zgłoszeń na
42 KRAJOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH KALISZ / OPATÓWEK k. Kalisza 10.06.2018r.
został przedłużony wraz z opłatami do dnia 30.05.2018 !!!
Wyłącznie przez formularz internetowy !


SĘDZIOWIE Z PODZIAŁEM NA RASY

PLAN SĘDZIOWANIA

WYKAZ WYSTAWCÓW

KONKURENCJE FINAŁOWE


Zgłoszenie na wystawę jest równoznaczne z zawarciem umowy z Oddziałem przez zgłaszającego,
co oznacza konieczność wniesienia opłaty za wystawę, niezależnie od doprowadzenia na nią psa