SĘDZIOWIE Z PODZIAŁEM NA RASY


Zgłoszenie na wystawę jest równoznaczne z zawarciem umowy z Oddziałem przez zgłaszającego,
co oznacza konieczność wniesienia opłaty za wystawę, niezależnie od doprowadzenia na nią psa