REPRODUKTORY
Oddzia³ KALISZ

POWRÓT

SZNAUCER MINIATUROWY czarno-srebrny
Ch.Pl Champion of Champion's 2011
SHERIDAN TIESTO Bella Fraga
ur.01.03.2007
O. Int.Ch.Sasquehama KONIAK cz-s
M. M³.Ch.Pl, Ch.Pl OTYLLIA FACE DAY Inowroc³awski Dwór
w³. Marta Szymańska tel. 0694686555 www.tiestokennel.pl.tl

sheridan_tiesto_bella_fraga_d.jpg (63136 bytes)