REPRODUKTORY
Oddzia≥ KALISZ

POWRÓT

DOG NIEMIECKI ĮÓ£TY/PR GOWANY
ZEUS Axedius ur.01-06-2010 r. PKR.II-105789 prÍgowany
HD A, M≥.Ch.Pl,M≥.Zw.Klubu Polski 2011, M≥.Zw.Klubu Litwy 2011,
M≥.Zw.Polski+ ZW.RASY PoznaŮ 2011, Cruft's Qualification,
Champion of Champion's 2012 +Zw.Rasy
O. InterCh. Ch-DE-Au-PL,M≥.Ch.Pl,Zw.Klubu Austrii '07,Zw.KlubuDDC Niemiec'08,
Zw.Berlina'09,M≥.Zw.Austrii '06,M≥.Zw.Klubu '06 JEMIROQUI Univers
M. Ch.Pl. TIFFANY Axedius
w≥. Marcin Ja∂kiewicz tal. 695836868 adres e-mail J_marcinek@wp.pl