Egzamin PT oraz IPO

z udziałem Pana Marka Szczepańskiego

Międzynarodowego Sędziego  F.C.I prób pracy