UWAGA!

Właściciele owczarków długowłosych chcący przystąpić do przeglądu kwalifikacyjnego, pilnie proszeni są o pisemne zgłaszanie się do Oddziału
we Wrocławiu (email, fax).
Pierwszy przegląd odbędzie się po sędziowaniu owczarków niemieckich na Wystawie Międzynarodowej  w Głogowie, to jest w piątek 28.01.2011.
Kolejne przeglądy w zależności od potrzeb będą odbywały się sukcesywnie

W związku z opublikowaniem przez FCI w dniu 23.12.2010 roku nowego wzorca
Owczarka niemieckiego wprowadzającego odmianę długowłosą, pismem z dnia 30 grudnia FCI pozostawiło sposób w jaki owczarki niemieckie będą kwalifikowane jako "owczarki niemieckie:
odmiana długowłosa", do uznania przez kraje członkowskie.
W ślad za tym Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Klubem Owczarka Niemieckiego
przy ZG opracowała następującą

procedurę kwalifikacji owczarków niemieckich urodzonych
przed 2011 rokiem do odmiany długowłosej
:

1)  Powołane zostały cztery zespoły sędziowskie:
BYDGOSZCZ (dla Polski północnej)
Przewodniczący: Zbigniew Szcześniak, członkowie: Waldemar Kosmalski, Piotr Król
KATOWICE (dla Polski południowej)
Przewodnicząca : Barbara Czasławska, członkowie: Ewa Bukład, Krzysztof Dobrzański
WARSZAWA (dla Polski środkowej i wschodniej)
Przewodniczący: Waldemar Federak, członkowie: Marek Czerniakowski, Mieczysław Gątkowski
WROCŁAW (dla Polski zachodniej)
Przewodnicząca: Iwona Magdziarska, członkowie: Janusz Arnold, Stanisław Pasek

2) Upoważnieni sędziowie dokonają kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 10b do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych pt. WNIOSEK O ZMIANĘ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODMIANY RASOWEJ  > załącznik
Ważne jest w tym wniosku oświadczenie właściciela, że w/w pies/suka:
- nie posiada tytułu „Młodzieżowy Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada tytułu „Champion Polski” w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie posiada kwalifikacji hodowlanych w dotychczasowej odmianie rasy,
- nie był/a użyty/a do hodowli w dotychczasowej odmianie rasy.
Wniosek o zmianę przynależności winien być sporządzony w 3 egzemplarzach:
- dla Zarządu Głównego
- dla Oddziału macierzystego
- dla właściciela psa

3) Właściciele rodowodowych (rodowód ew. metryka Związku Kynologicznego w Polsce) Owczarków niemieckich zainteresowani zmianą przynależności do odmiany długowłosej, zgłoszą chęć przystąpienia do przeglądu w macierzystym Oddziale ZKwP. Oddziały skontaktują się z najbliżej położonym zespołem i ustalą szczegóły przeglądu.

4) Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez sędziego, właściciel owczarka niemieckiego długowłosego zwróci w macierzystym Oddziale dotychczasowy rodowód wraz z wnioskiem, a Oddział prześle rodowód do Zarządu Głównego w celu wymiany i naniesienia zmian w PKR.

5) Przeglądy kwalifikacyjne owczarków niemieckich długowłosych urodzonych przed 2011 rokiem powinny być zakończone do 30 marca 2011 roku.

Do czasu zmiany przynależności do odmiany długowłosej, sędziowanie tych psów na wystawach w kraju odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.