CENNIK
Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
Wpisowe członka 38,00 zł
Składka za rok 70,00 zł
Wyrobienie Rodowodu Krajowego 60,00 zł
Rejestracja Psa 25,00 zł
Wyrobienie Rodowodu Eksportowego 120,00 zł
Wyrobienie Rodowodu Eksportowego EKSPRES 300,00 zł
Wyrobienie Rodowodu Krajowego EKSPRES 300,00 zł
Nostryfikacja Rodowodu 60,00 zł
Nostryfikacja Rodowodu EKSPRES 150,00 zł
Przydomek Hodowlany 120,00 zł
Przydomek Hodowlany wpisanie do FCI (które nie posiadają) 60,00 zł
Zmiany w przydomku 120,00 zł
Zmiana Rod.Krajowego na Eksport 60,00 zł
Wymiana Rodowodu (zmiana właściciela) Krajowy 30,00 zł
Eksportowy 60,00 zł
Karta Krycia 25,00 zł
Karta Miotu 19,00 zł
Metryka (jedno szczenię) 30,00 zł
Przegląd Miotu (jedno szczenię) 10,00 zł

INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW ZA PRZEGLĄD MIOTU WYKONYWANY NA MIEJSCU W HODOWLI

Hodowca zamawiający wykonanie przeglądu miotu na miejscu w hodowli ponosi następujące koszty :
1. Zwrot kosztów dojazdu za każdy km do hodowli i z powrotem w kwocie 0,83 zł.