CENNIK
Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
NOWY CENNIK OD 1 STYCZNIA 2023Nazwa Nowa cena dla członka ZKwP
Wpisowe Nowego Członka 38,00
Składka Członkowska 2023 100,00
Rejestracja Psa 25,00
Rodowód krajowy 100,00
Duplikat, rodowód krajowy 70,00
Nowy wydruk, rodowód krajowy (zwrot poprzedniego druku) 50,00
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy 100,00
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy 50,00
Rodowód eksportowy 200,00
Duplikat, rodowód eksportowy 100,00
Nowy wydruk, rodowód eksportowy(zwrot poprzedniego druku) 100,00
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY 400,00
Nostryfikacja 100,00
Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY 200,00
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy 100,00
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy 50,00
Zmiana właściciela, rodowód eksportowy 100,00
Zmiana właściciela, rodowód krajowy 50,00
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) 50,00
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) 50,00
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) 50,00
Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 50,00
Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) 100,00
Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) 30,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) 20,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!
Metryka dla szczeniaka, Duplikat 40,00
Przegląd Miotu 10,00 / szczenię
Karta Krycia 30,00
Karta Miotu (miot do 10 szczeniąt) 20,00
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP 180,00
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI 180,00
Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) 100,00
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) 100,00
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP 180,00
Przydomek-duplikat 100,00
Przydomek-anulowanie 180,00
Przydomek-dopisanie współwłaściciela 180,00
Przydomek-wykreślenie współwłaściciela 180,00
Przydomek-przekazanie 180,00
Przydomek-zmiany w obrębie własności 180,00
Przydomek aktualizacja danych - np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa 30,00 NOWA POZYCJA W CENNIKU !!!DODATKOWE POZYCJE W CENNIKU
Nowa cena dla członka ZKwP
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli 700,00
Przegląd kwalfikacyjny do hodowli ras polskich 350,00

Dyplom GKSP 20,00
Książeczka pracy psa pasterskiego 25,00
Książeczka startowa - pracy Agility 25,00
Książeczka startowa psa 25,00Certyfikat ED/HD 60PLN / 30 EUR
Dyplom Grand Champion 100 PLN / 50 EUR

INFORMACJA O ZWROCIE KOSZTÓW ZA PRZEGLĄD MIOTU WYKONYWANY NA MIEJSCU W HODOWLI

Hodowca zamawiający wykonanie przeglądu miotu na miejscu w hodowli ponosi następujące koszty :
1. Zwrot kosztów dojazdu za każdy km do hodowli i z powrotem w kwocie 1,15 (od 17.01.23).