9. KONKURS PLASTYCZNY

pt: DZIECKO I PIES – jestem Twoim przyjacielem.

 Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Kaliszu
wraz z tygodnikiem Nowe Fakty Kaliskie,
pragnie zaprosić do udziału w konkursie plastycznym.

CELE KONKURSU

- ukazanie więzi łączących człowieka z psem

- poszerzenie wiadomości o poszczególnych rasach, popularyzacja psa rasowego

- rozwijanie postaw humanitarnych wobec czworonogów

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat.

2.Maksymalny format prac 50x70. Technika dowolna.

3. Na odwrocie pracy należy umieścić:

- imię i nazwisko , wiek autora

- adres domowy lub placówki zgłaszającej prace, telefon, nazwisko nauczyciela

TERMINY

1. Prace należy dostarczyć na adres redakcji:

    Nowe Fakty Kaliskie, ul. Górnośląska 1a,  62-800 Kalisz

2. Termin nadsyłania prac mija 21 maja 2010

3. Nazwiska finalistów oraz ich prace zostaną opublikowane w tygodniku Nowe Fakty Kaliskie

4. Finaliści konkursu otrzymają zaproszenie

    na Krajową Wystawę Psów Rasowych, która odbędzie się 13 czerwca 2010

    na  Stadionie OSRiR przy ul.Łódzkiej 19 –29, gdzie nastąpi wręczenie nagród.

UWAGI KOŃCOWE:

Nagrodzone prace eksponowane będą w dniu wystawy 13 czerwca 2010.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora konkursu

(Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Kaliszu)

Pozostałe prace można odebrać w redakcji gazety do końca czerwca.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy.